Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Provenance DK, et tre-årigt forsknings- og udviklingsprojekt støttet af en bevilling fra Innovationsfonden. Projektet vil løbe i perioden februar 2017 til februar 2020. Det samlede budget for projektet er 20 millioner kr, hvoraf Innovationsfonden investerer 13 millioner.

Projektet er et partnerskab mellem to institutter på Aarhus Universitet, tre danske kommuner og en business region med politikker inden for området, samt en række private virksomheder som er aktive på markedet for fødevarer med stedspecifikke kvaliteter. På denne side kan du læse mere om projektet. Alternativt kan man tage kontakt til projektleder Chris Kjeldsen for nærmere oplysninger.