Start af projektet

Start af projektet

Den første officielle aktivitet i Provenance projektet var det konstituerende møde i projektets styregruppe. Mødet blev afholdt på Studenterhusfonden på Aarhus Universitet, tirsdag den 21. februar 2017. Styregruppen er i henhold til Innovationsfondens retningslinier sammensat af aktører fra de organisationer som er partnere i projektet. Styregruppens medlemmer har det fælles kendetegn, at de har indflydelse på strategisk niveau i de organisationer de kommer fra, og kan dermed være med til både at drive projektet fremefter, og at medvirke til at projektets arbejde kan spille en rolle på strategisk niveau.

På dagsordenen var blandt andet valg af formand og næstformand for projektets styregruppe. Valget som formand faldt på Thomas Andersen fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Thomas er også involveret i Business Region Midtvest, som i lighed med kommunen er partner i projektet. Næstformand for styregruppen blev Christian Christensen fra COOP Danmark. Et af de andre vigtige punkter var valg af projektleder. Her faldt valget på seniorforsker Chris Kjeldsen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, som vil fungere som den daglige leder af projektet igennem projektperioden.