PhD stillinger i Provenance projektet

Der er aktuelt to PhD stillinger, begge i regi af projektet, slået op på Aarhus Universitet. Den første stilling er knyttet til projektets WP1 og omhandler digital kortlægning af oprindelsesmåder, nærmere betegnet “Digital Soil Mapping of Terroirs in Denmark“. Den anden stilling indgår som en del af projektets WP2 og her vil PhD projektet være en del af arbejdspakkens kortlægning af den kulturgeografiske basis for udvikling af typeprodukter. Den engelske titel for dette projektopslag er (den lidt generiske titel) “Mapping the potential for developing Danish provenance food“.  Ved at følge de førnævnte links, kan der læses mere om projektet. Der er ansøgningsfrist i starten af maj 2017.