Formål

Projektet imødekommer de udfordringer som er skitseret i baggrunden for projektet ved at 1) udføre en detaljeret kortlægning af fysiske og socio-kulturelle faktorer som kunne indgå i typeprodukter, 2) udvikle forretningsmodeller for typeprodukter 3) via workshops med producenter, kommuner, og private virksomheder udarbejde handlingsplaner for realiseringen af flere danske typeprodukter, 4) iværksætte udvikling af specifikke typeprodukter. Udkommet på kort sigt er et landsdækkende atlas over typeprodukter, og på længere sigt iværksættelse af samarbejde mellem virksomheder og kommuner, samt udvikling af en række danske typeprodukter.