Organisation

Projektets øverste myndighed er styregruppen, som er sammensat af syv medlemmer. Projektlederen referer til styregruppen, og varetager den daglige ledelse af projektet. Projektet er organiseret i fem arbejdspakker, koordineret af en projektgruppe som er sammensat af lederne af de respektive arbejdspakker. Projektgruppen vil gennem projektet være i løbende dialog med det videnskabelige rådgivende udvalg, som er sammensat af to forskere med baggrund i fysisk geografi og to forskere med baggrund i human geografi.