Partnere

Projektet er et samarbejde mellem to institutter på Aarhus Universitet, tre danske kommuner og en business-region med politikker på området samt en række private virksomheder, som er blandt de markedsledende på feltet. Projektets partnere er:

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet [web]
Institut for Virksomhedsledelse, MAPP centret, Aarhus Universitet [web]

Ringkøbing-Skjern Kommune [web]
Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter [web]
Randers Kommune [web]
Slagelse Kommune [web]
Slagelse Erhvervscenter [web]

Business Region Midtvest [web]
COOP Danmark [web]
Meyers Madhus [web]
Hørkram Foodservice [web]
Randers Regnskov [web]

Man kan læse nærmere omtale af partnerne her nedenfor:

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi forsker i samspillet mellem klima, jord, planter, dyr og mennesker i agroøkosystemer til fremme af sundhed, bæredygtighed og miljøvenlig produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter. Instituttet ser projektet som en mulighed for at skabe viden, som kan føre til udvikling af flere danske typeprodukter af høj kvalitet, skabe regionale arbejdspladser og bidrage positivt til miljø, biodiversitet og regional udvikling.

Aarhus Universitet, MAPP Centre – Research on Value Creation in the Food Sector forsker i udviklingen, markedsføringen og distributionen af fødevarer. MAPP ser deltagelse i projektet som en mulighed for at generere forskningsbaseret viden om, hvorfor producenter af typeprodukter får succes eller fejler, herunder at belyse hvordan samarbejdsrelationer og markedspraksisser fremmer eller hindrer udvikling, produktion og markedsføring af typeprodukter. Projektets resultater vil kunne bruges til justering af eksisterende eller udviklingen af nye forretningsmodeller for producenter af typeprodukter.

Ringkøbing-Skjern Kommune. Byrådet i Ringkøbing-Skjern har for perioden 2014 til 2018 udpeget fire vækstområder: energi, turisme, produktion og fødevarer. Et af de væsentlige indsatsområder i fødevarepolitikken er at opbygge videnbroer til en række partnere, der kan koble viden og praksis. Samarbejdet med AU og dette projekt understøtter derfor i høj grad samarbejdet med virksomhederne omkring værdikæden inden for fødevareområdet. Ringkøbing-Skjerns erhvervsråd er operatør på kommunens fødevaresatsning.

Slagelse Kommune, Slagelse Erhvervscenters mission er at understøtte det lokale erhvervsliv til vækst og udvikling. Da fødevareproduktion er en historisk del af Slagelse kommunes DNA, er et af vores særlige fokusområder fødevarevirksomhederne. Vi deltager i projektet for at inddrage lokale virksomheder i et spændende projekt, der kan bidrage til produktudvikling, faglig viden, fastholdelse af arbejdspladser og vækst.

Randers Kommunes erhverv og udviklingssekretariatet arbejder bl.a. med erhvervsfremme, turisme og landdistriktsudvikling. Randers Kommune har en ambition om, at projektet kan bidrage til, at lokale fødevareproducenter får kortlagt deres potentiale for vækst og udvikling samt bliver koblet op på relevante detailkæder eller andre aftagere med interesse i at aftage lokale typeprodukter produceret i Randers Kommune.

Randers Regnskov ser i projektet nye veje for at engagere fødevareproducenter og forbrugere i bevaring af dansk biodiversitet. ProvenanceDK-konceptet kan bane vejen for nye bæredygtige fødevareprodukter, der produceres under hensyntagen til lokale naturværdier. Samtidig kan ProvenanceDK give anledning til at reaktivere flere af Danmarks hjemmehørende, og ofte truede, husdyrracer og plantesorter i produktionerne.

COOP Danmark COOP ønsker at fremme dansk madkultur bl.a. ved at styrke diversiteten i dansk landbrug, forstærke udviklingen af højkvalitetsprodukter og udvikle flere lokale varer til vores kunder. COOP mener, at projektet kan bidrage væsentligt til en sådan udvikling, blandt andet ved at styrke videngrundlaget.

Meyers Madhus er forankret i den danske landbrugsjord med en solid tro på at kunne frembringe kvalitetsfødevarer til den almindelige forbruger, som skal tilbydes et kvalitetsprodukt med stor smag. Dette gøres både ved at producere højkvalitetsvarer med nordiske råvarer samt at drive handelsvirksomhed med unikke produkter og hermed beslægtede produkter. Eller også direkte at tilbyde vores kunder smagsoplevelser i gode og sunde måltider, som strækker sig fra færdigretter over cateringdrift til restauranter i forskellige kategorier. Deltagelse i projektet vil bidrage væsentligt til dette mål.

Midt- og Vestjysk Udviklingsplatform for Fødevarer/Business Region Midtvest er et samarbejde mellem Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer kommuner, Kraftcenter for Fødevarer på Ausumgaard, Konsumfisk i Thyborøn, Regional Madkultur Vestjylland (Forening bestående af 29 små og mellemstore virksomheder), FoodHub i Ringkøbing-Skjern, Erhvervsakademi MidtVest, VIFU – Videncenter for fødevareudvikling, LAG Struer-Holstebro, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern, LAG Ikast-Brande, LAG Skive-Viborg, LAG Småøerne samt en række samarbejdspartnere, herunder Aarhus Universitet. Målet for samarbejdet er at styrke vækst, skabe nye job og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Deltagelse i projektet er et væsentligt element i at opnå dette.

Hørkram Foodservice forhandler og distribuerer råvarer på foodservice-markedet, til alle former for professionelle storkøkkener. Hørkram Foodservice ser projektet som en mulighed for at være med til at bane vejen for nye kvalitetsfødevarer baseret på egnsspecifikke kvaliteter.

En anden, men ikke mindre vigtig del af projektet er underleverandøren Kollision, som er et dansk design firma grundlagt i år 2000 i Århus. Firmaet har speciale i interaktiv kommunikation, interaktionsdesign, dynamisk medie arkitektur og brugerinddragelse i arkitekturprojekter og byudvikling. Kollision følger princippet om at design er en måde at tænke på som skal skabe værdi for deres kunder – og deres kunder. Firmaet beskæftiger sig med alle stadier og aspekter ved design processen, fra strategi og konceptualisering til implementering og evaluering. Kollisions motivering for at medvirke i projektet er at være med til at finde nye visuelle mønstre i komplekse data, som det vil gøre sig gældende i projektets fødevareatlas.